Home THUỐC BVTV BỘ SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) HẠI CÂY TRỒNG

BỘ SẢN PHẨM ĐẶC TRỊ MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) HẠI CÂY TRỒNG

Description

Sairifos 585EC: SAIRIFOS 585EC – THUỐC ĐẶC TRỪ SÂU CHO CÂY TRỒNG

Diaphos 10GR: DIAPHOS 10G – THUỐC ĐẶC TRỊ CÔN TRÙNG GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

Quý đọc giả có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết và cách phối thuốc ở Bài viết:

BIỆP PHÁP PHÒNG TRỪ MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) TRÊN CÂY TRỒNG

TƯ VẤN KỸ THUẬT : 0943.025.292 – 0704.196.925