Home Tin Tức Chết nhanh

Chết nhanh

Categories: ,

Description

Tên khoa học: Phytopthora

Đặc điểm nhận dạng bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu:

– Cây tiêu héo rất nhanh, héo mà lá vẫn còn xanh, không kịp chuyển vàng.

– Trên thân, cành và lá bị thối đen, ướt sũng, nhất là phần sát với mặt đất.

– Quả, gié quả bị thối đen và rụng gié quả.  

Bệnh tiêu chết nhanh: dây héo lá vẫn còn xanh

Cây tiêu chết héo lá vẫn còn xanh

Bệnh tiêu chết nhanh, cây tiêu chết hoàn toàn

Cây tiêu đã chết hoàn toàn do bệnh chết nhanh 

Tác nhân gây hại của bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu:

– Do nấm gây hại (có tên là Phytopthora).

– Nấm sống trong đất.

– Nấm lây lan qua nước mưa. 

Tác hại của bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu:

– Thối lá, thối thân, thối rễ, thối quả. 

– Chết từng trụ tiêu.

– Bệnh lây lan rất nhanh làm chết cả vườn tiêu trong thời gian ngắn. 

Phòng bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu:

 Bệnh này thường chữa trị không có hiệu quả nên phòng bệnh là quan trọng.

Các cách để phòng được bệnh chết nhanh:

– Tạo hệ thống thoát nước tốt trong mùa mưa.

– Không dùng giống từ vườn tiêu có nhiễm bệnh chết nhanh.

– Xử lý hom giống bằng thuốc Alliette 80WP hoặc các thuốc có hoạt chất Mataxyl như: Ridomil 240EC, Ridomil 5G, Rampart 35SD, Mataxyl 25WP, Ridomil MZ 72WP, Vimonyl 72BTN,…

– Không gây vết thương cho tiêu trong mùa mưa, đặc biệt là bộ rễ.

– Vệ sinh cành nhánh cho vườn tiêu thông thoáng, chú ý làm trước mùa mưa.

– Làm sạch cành gốc cách đất 30cm. 

tỉa cành gốc và không tỉa cành gốc hồ tiêu

RẤT TỐT                             KHÔNG TỐT

Tỉa cành gốc và không tỉa cành gốc 

– Chắn gió tốt cho vườn tiêu.

– Phun phòng bằng thuốc Aliette 80WP hoặc thuốc có hoạt chất Mataxyl. Phun vào giai đoạn mưa nhiều ngày và sau đó có nắng, đặc biệt là sau những trận mưa có gió mạnh làm lay gốc tiêu. 

Trị bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu:

– Loại thuốc:  + Thuốc Aliette 80WP + Thuốc có chứa hoạt chất Metalaxyl như Alfamil 25WP Foraxyl 25WP Ridomil 240EC, 5G Binhtaxyl 25EC No mildew 25WP

Apron 35SD Mataxyl 25WP Rampart 35SD Vilaxyl 35BTN

– Cách xử lý:  + Phun lên cây + Tưới vào đất, phần gốc rễ tiêu.

– Số lần xử lý:  + 2-3 lần + Cách nhau 15 ngày

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chết nhanh”

Your email address will not be published.