Home Tin Tức Đốm vàng

Đốm vàng

Categories: ,

Description

Tên khoa học: Phytophthora sp.

Bào tử bệnh đốm vàng hại cói Phytophthora sp

Bào tử nấm Phytophthora sp phân lập từ vết bệnh đốm vàng nhạt trên cói cổ khoang bông trắng

Đặc điểm gây hại của bệnh đốm vàng trên cây cói:

+ Trong vụ chiêm: chú ý bệnh nấm vàng trên cây cói, thường xuất hiện từ tháng hai đến tháng ba, bệnh phát triển mạnh vào thời gian cuối tháng 3 và trong tháng , lúc này cói cao 1,6m, sang tháng 5, 6 bệnh không tăng nữa. 

+ Trong vụ mùa, bệnh phát triển mạnh vào giai đoạn từ giữa tháng 8 đến giữa , cuối tháng 9 sang đầu tháng 10, bệnh giảm dần do lúc này thời tiết khô, ít mưa nên không thuận lợi cho bệnh phát triển.

Cói có tuổi gốc 4 năm thì tỷ bệnh và chỉ số bệnh cao hơn so cói có tuổi gốc 1 năm và 2 năm. Nấm Phytophthora sp. phát triển tốt trên môi trường Pea-agar, sau khi cấy nấm 10 ngày đường kính tản nấm là 62,5 mm. Tiêm cói ở giai đoạn 10 – 30 ngày tuổi có tỷ lệ nhiễm bệnh cao hơn so với các giai đoạn sau, số cây phát bệnh từ 60 – 80%, cói ở giai đoạn 90 – 100 ngày tuổi (tính từ sau khi cắt) tỷ lệ cây nhiễm bệnh và tỷ lệ điểm lây phát bệnh thấp hơn so với các giai đoạn khác

Biện pháp phòng trị bệnh đốm vàng hại cây cói:

Dùng thuốc Booc-do, rắc vôi bột và sử dụng các loại thuốc trị nấm khác.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đốm vàng”

Your email address will not be published.