Home Tin Tức Đốm vòng

Đốm vòng

Categories: ,

Description

Tên khoa học: Alternaria adwickii

Triệu chứng gây hại của bệnh đốm vòng

Nấm xâm nhập và gây ra các vết chết hoại trên lá bao mầm, các lá phía trên của cây con và cây trưởng thành. Vết hoại tử trên lá thường có hình ôvan đến hình tròn, đường kính từ 3- 10 mm. Vết bệnh mới có màu vàng nhạt, vết bệnh già có màu xám-trắng, viền vết bệnh có màu nâu tối và hẹp. Hạch nấm có đốm màu đen, nhỏ và nằm ở giữa trung tâm vết bệnh.

Vết bệnh ở trên vỏ hạt cũng tương tự như là vết bệnh gây hại ở trến lá, song thỉnh thoảng có đường viền vết bệnh lớn hơn.

Rễ của cây con cũng có triệu chứng vết bệnh tương tự. Nấm xâm nhiễm gây hại nặng dẫn đến mầm bị héo, gây thối ở các mô bào rễ, thối, thậm chí cây có thể bị chết. Nấm xâm nhập vào bên trong hạt gây nên các đốm màu đen nâu hoặc là các vết bẩn, hạt nhăn lại, biến màu và dễ vỡ.

Biện pháp phòng trị của bệnh đốm vòng

+ Xử lý hạt với Dithane M-45 (Zineb) hay Ceresan, hoặc Rovral 50 WP ở nồng độ 0,2% hoặc bằng nước nóng (54°C).

+ Không lấy giống ở ruộng có nhiều hạt bị đốm nâu đen.

+ Phun Rovral 50 WP, nồng độ 0,2% từ khi lúa trổ trở về sau.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đốm vòng”

Your email address will not be published.