Home Tin Tức Thiếu kali

Thiếu kali

Categories: ,

Description

Tên khoa học: Potassium deficiency

cây ngô biểu hiện thiếu kali, potassium, thiếu dinh dưỡng, cây bắp

Ruộng ngô (bắp) và lá ngô (bắp) có biểu hiện thiếu kali

Triệu chứng đầu tiên của ngô (bắp) thiếu kali là các mép dưới của lá biến màu vàng và khô. Cuối vụ cây trường bị đổ do thân dễ bị nhiễm bệnh và bị thối. Bắp ở những cây thiếu kali thường nhỏ, xốp và có những vết xám, đỉnh bắp không phát triển.

Xem thêm: Kali (K2Ohh) – Potassium

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thiếu kali”

Your email address will not be published.